Dold rasism

På skolan jag arbetar har vi många elever som utövar ett slags dold rasism. De flesta är snälla och trevliga elever, men man kan läsa mellan raderna att de har smått rasistiska sympatier eller kanske rädslor för det eller den som är främmande. Vi hade ett arbetslagsmöte i eftermiddags där det kom fram både det ena och det andra av rasistisk karaktär och helhetsbilden är skrämmande. Vi beslutade att agera så snart som möjligt och ha en temadag på temat acceptans. Hur det ska göras är en annan fråga.